Cart:

0 item(s) - € 0,00
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

0

GRATIS VERZENDING

Nederland boven €50,00 | België boven €75,00

ALLE PRIJZEN

incl. BTW

VOOR MEER INFORMATIE

info@abinternetservice.nl

Privacy Beleid

AVG 2018 - Privacy- en cookiepolicy

AB internetservice BV, gevestigd aan de Arnhemseweg 36, 6731BT Otterlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Arnhemseweg 36, 6731BT Otterlo +31 318 595502
info@abinternetservice.nl Https://www.abinternetservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AB internetservice BV verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten of informatie wenst te ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam (indien van toepassing).

Persoonsnaam (voor en achternaam). Adresgegevens.
Land.
BTW nummer (indien van toepassing). KvK nummer (indien van toepassing). E-mail adres.

Telefoonnummer. Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@abinternetservice.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

AB internetservice BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben wij uw bedrijfs- of uw voor en achtenaam , e-mailadres(sen),

adres(sen) en soms ook uw telefoonnummer, BTW-nummer, KvK nummer en

rekeningnummer nodig. Hiermee kunnen wij u bestelling uitvoeren en laten bezorgen

door een pakketdienst en u op de hoogte houden over uw bestelling.

UW account

In uw account in de webshop(s) van

. slaan we onder andere de

volgende informatie op: voor- en achternaam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres,

afleveradres en eventueel door u opgegeven overige informatie. Handig, want dan hoeft

u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over

uw eerdere bestellingen die u op onze website hebt geplaatst, dan kunt u deze

makkelijk terugvinden bij een eventuele volgende bestelling.

AB internetservice BV

Klantenservice

U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen geregistreerd worden. U helpt ons zo bij analyses en

verbetering van onze diensten.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties enz. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt

u zich uitschrijven via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, ook wij niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, geven wij

klantgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties.

Achteraf betalen

Standaard is vooruitbetalen. Alleen in een goede bewezen handelsrelatie kunnen wij

daar vanaf wijken. Als u als bedrijf artikelen wilt kopen op factuur, kunnen wij uw

kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus.

Voor dat kredietonderzoek kunnen wij uw gegevens aan anderen geven, die deze

gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen wij u bellen om u te

herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek

voor ons. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of

deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Zakelijke klanten en partnerprogramma

Van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens op die door hen verstrekt

worden aan ons voor de verwerking van de bestelling.

De aan ons verstrekte persoonlijke, of bedrijfsgegevens worden met dezelfde

vertrouwelijkheid behandeld als die van onze andere klanten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB internetservice BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies

die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren u persoonsgegevens zolang de wet voorschrijft of andere instantie ons verplichten dit langer te bewaren en zolang er uitzicht is dat onze handelsrelatie voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen u persoonsgegevens met: Onze vervoerders.
Onze accountant.
De belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB internetservice BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen

naar info@abinternetservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AB internetservice BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB internetservice BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via

info@abinternetservice.nl

AB internetservice BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

AB internetservice BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, vragen wij om een verklaring dat ook zij werken met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij. AB internetservice BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

© 2016 AB Internetservice. All Rights Reserved.